Georgi Andreev - The dragon's bride, Twin Kingdoms

Видео, его название и анонс к нему предоставлены сервисом YouTube. Администрация сайта не имеет отношения к данному видео, может быть не согласна с его содержимым, не гарантирует его правдивость и актуальность.
По вопросу удаления видео-ролика просим обращаться напрямую в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=foVv80mgBPg

Загружено: 2013-12-02 | Просмотров: 4483 | Понравилось: 43
HD

Видиш ли долу в полето,
дет се мержеят, чернеят
дестина дръвя върбови?
Там било село Бисерча
в стари години, отколе,
там се родила, живяла
мамина мила Гергана.

Гергана, пиле шарено,
Гергана, кротко агненце,
кат бисер между мъниста
тя била между момите;
първо и либе Никола -
вакло огиче пред стадо
помежду селски ергени!

Гергана още Никола,
двамата лика-прилика,
като два стърка аглика,
двамата млади, зелени,
един за други родени,
един у други влибени,
влибени вярно, примерно.

Либил Никола Гергана,
либил я и я задирял:
заран и вечер по извор,
по хора всяка неделя,
по тлъки всяка прилука
и по седенки всяка нощ.

Било то вече посреднощ.
Седенките ся разиждат -
праща Никола дома и
своята мила Гергана,
китка и цвете поиска.
Гергана тихо говори:
-Късно е, либе, за китка:
месечинка си залезе,
а петли не са попели -
време е сега потайно,
грозна, невярна полунощ;
звезди блещукат над нази,
веди прелитат край нази, -
змееве, змейски духове
и самодиви-нощянки,
ще видят, ще ни завидят -
китка ся дава за обич,
кога ся зора зазори;
в зори е китка кръвена,
утре ти китка готова.
Дигни се рано да станеш,
утре на нива да идеш,
на изворът мя почакай,
биволи докат напоиш,
аз с бели менци ще дойда
за прясна вода студена,
ще ти дам китка кичена
от мое чело на твое,
с тебе за мене да бъде...

Черна им честта горките,
черна веда ги подслуша,
подслуша, та им завидя,
на зло ги око мернала,
сторила да ги погуби.

Рано ранила Гергана,
станала, та се умила,
пред икони се прекръсти,
тихо се богу помоли.
Росна е китка набрала
и я на чело забола.
Дига кобилца на рамо,
та си на извор отива;
не сваря тамо Никола,
чай сваря бели чадъри.
Нощя е везир пристигнал,
с войска си тука застанал.

Гергана вода налива,
бели си крака измива.
Веэир пред чадър седеше,
гледал Гергана, чудил ся -
чудил ся хубост таквази,
де ся е зела на село.
Гледал я везир, сматрял я
и от сърце я поревнал.
Допраща слуги, вика я.

Также смотрите видео и фото, читайте биографии и актуальные новости:
Поиск видео

Похожее видео

Ваше мнение о видео

Справка